SCULPFUN S30 Pro

Výkon 10W, pracovná plocha 410x400mm, Air Assist, 2x koncový vypínač.

6.12. 2022

Nastavenie:
rýchlosť v mm/minútu – výkon v % (max 10W) – počet priechodov

balza 1-1,5mm 500/20-25 1x
balza 2mm 650/30-35 1x
balza 3mm 550/35-40 1x
balza 4mm 500/40-45 1x
balza 5mm 450/45-50 1x

topoľová preglejka 3mm 275/65-70 1x
letecká preglejka 1,5mm 250/65 1x
letecká preglejka 2mm 400/85 2x

fólia Easyplot (výrobca Oracover) 200/5 1x