Crack Yak 55 XL

Výrobca RC Factory, rozpätie 1080mm, dĺžka 1120mm, motor AXI 2814/16 V2, regulátor Castle Talon 60, vrtuľa APC 12×5,8 SF 3D, 3S lipo Dualsky XP 1800mAh/50C, 4x servo Kavan GO-1020MG, letová hmotnosť 840gr. Vysielač Jeti DS-14, prijímač DUPLEX EX R5 L.