M SR F3A Zvolen

6.5. 2017

požnohospodárske letisko pri obci Domaniky

P.č.

meno

1.kolo 2. kolo 3. kolo

výsledky spolu

body výsl. body výsl. body výsl.
1.. Ing. Peter 
ROZIAK
1405 1000 1455 1000 1458 1000 2000
2. Ivan
SVETLÍK
1341 954 1398 961 1437 986 1947
3. Marek
LALÍK
1246 887 1244 855 1430 981 1868
4. Roman
RYCHNAVSKÝ
1079 768 1223 841 1336 916 1757
5. Štefan
PUZDER
974 693 1065 732 1218 835 1567
6. Stanislav
DEDIČ
900 641 978 672 1000 686 1358
7. Miroslav
KOCMUNDA
915 651 935 643 1020 700 1351
8. Pavol
FUKAS
863 614 799 549 920 631 1245

 

photos - Marek-f3a

 

spä