M SR F3A ZVOLEN

14. 5. 2005

letisko Čačín

P.č.

š.č.

meno

1.kolo

2. kolo

3. kolo

výsledky spolu

výsl.

body

výsl.

body

výsl.

body

1.

6

Ing. Peter ROZIAK

1336

1000

1445

1000

0

0

2000

2.

11

Ing. Dušan
MAJERNÍK 

1223

915,4

1284

888,6

0

0

1804

3.

7

Jozef
CERHA

1066

797,9

360

249,1

1220

1000

1797,9

4.

2

Ing. Vladimír
LENOCH

1065

797,2

1162

804,2

1200

986,3

1787,8

5.

9

Ján
LITTVA ml.

1096

820,4

1051

727,3

1135

980,3

1750,7

6.

5

MUDr. Ján 
LITTVA

959

717,8

1123

777,2

1165

954,9

1732,1

7.

11

Branislav
KIANIČKA

1090

815,9

1181

817,3

0

0

1633,2

8.

10

Marek
LALÍK

1047

783,7

1101

761,9

0

0

1545,6

9.

8

Igor
ŇAŇO

831

622

293

202,8

987

809,0

1431,0

10.

3

Miroslav
KOCMUNDA

903

675,9

915

633,2

0

0

1309,1

11.

4

 Ondrej SOMOROVSKÝ

238

178,1 194

134,3

0

0

312,4

 
Športový komisár: KOVÁCS Gabriel, Ing. ROZIAK Peter, CERHA Jozef
 
Bodovači: KOVÁCS Gabriel
             BÁRDY Peter
                 HLEBAŠKO Ján
 
Zapisovači: KARKOŠIAK L., Ing. ONDERČIN J., Ing. RICHTER L.
 
Riaditeľ súťaže: Ing. ROZIAK Peter

 

späť