RC-M2

2007

          

 P.č.

Obrat

koeficient
1.  Vzletový postup 1
2.  Kubánska osmička 2
3.  Polovica štvorcového premetu, výlet na chrbte 2
4.  Jednoduchý Immelman zhora 3
5.  Obrátený polovičný premetu 1
6.  Kobra výkrut 3
7.  Súvrat 3
8.  Pomalý výkrut 4
9.  Polovica štvorcového premetu, výlet na chrbte 2
10.  Jeden ťahaný premet, polvýkrut hore, jeden tlačený premet, výlet normálne 5
11.  Zvrat 2
12.  Vodorovná osmička 3
13.  Polovica štvorcového premetu s polvýkrutom hore 2
14.  Zostupný let 45o s celým výkrutom 3
15.  Slučka s polvýkrutom smerom hore 2
16.  Výkrut na dve doby 3
17.  Polovica štvorca na koso s polvýkrutom 4
18.  Tri vývrtky 4
19.  Pristávací postup 1
Spolu 39

 

späť