Súťaže F3L 2023

22.4. 2023 (náhradný termín 29.4. 2023) – sústredenie Levice
13.5. 2023 (14.5. 2023) – seriál M SR Martin
20.5. 2023 (21.5. 2023) – seriál M SR Ružomberok
11.6. 2023 – seriál M SR Nitra
12.8. 2023 (13.8. 2023) – seriál M SR Prievidza
2.-3.9. 2023 Eurotour / Svetový pohár Levice
17.9. 2023 seriál M SR Trenčín