SBACH 342

konštrukcia, stavba - KASCHNÝ Günter - Nitra

CNC frézovanie - Ing. Pavol Vojtek, PhD. - Sysring

 

Rozpätie 1550mm, dĺžka 1550mm, trup - balza, topožová preglejka, krídlo, výškovka, smerovka - balza, poah Oracover + Orastick, kabína, kapota motora - náhradný diel Sebart, letová hmotnos 2810gr.
Motor AXI 4120/20, regulátor Jeti Spin 75 Opto,  lipo 5S 4000mAh/25C,
vrtuža APC E 17x10, Jeti MAX BEC + 2S lipo 1000mAh.
Servo Graupner, krídielka 2x DES 657, výškovka 2x DES 658, smerovka 1x DES 658.

 
 


2.7. 2015  
crash no.1

 

 

16.8. 2015  
crash no.2


 


30.5. 2016
 
Joker 5060-8
6S lipo
APC E 17x10
 

spä