SBACH 342

KASCHNÝ Günter - Nitra

CNC frézovanie - Ing. Pavol Vojtek, PhD. - Sysring

Rozpätie 1340mm, dĺžka 1320mm, trup topožová preglejka + balza, krídlo smrk + balza, výškovka, smerovka balza, poah Oracover + Orastick.
Motor AXI 2826/12, regulátor Jeti Spin 66, 4S lipo 3300mAh/25C Hyperion, vrtuža APC 15x6E, 15x7E, 4x servo D90MG (RC Factory)
Letová hmotnos 1900gr.
 


 

spä