M SR F3A POVAŽSKÁ BYSTRICA

5. 9. 2010

modelársky areál Považská Bystrica - Plevník

P.č. meno klub 1.kolo 2. kolo 3. kolo výsledky spolu
výsl. výsl. výsl.
1. Ing. Peter 
ROZIAK
LMK Zvolen 1000 1000 1000 2000
2. Ing. Emil
DZVONÍK
LMK Michalovce 981 996 987 1984
3. Ivan
SVETLÍK
ISTROPOLITANA
Bratislava
895 968 935 1903
4. Branislav
KIANIČKA
KTM
Trenčín
599 883 900 1783
5. Miroslav
KOCMUNDA
ISTROPOLITANA
Bratislava
683 789 479 1472

 

 

späť