M SR  v kategórii RC-M2 za rok 2005

Umiestnenie
v roku
2005
Meno Považská
Bystrica
Banská
Bystrica
Bratislava Trenčín Spolu Umiestnenie
v roku
2004
1.  LALÍK
Marek
1946,4 2000  2000 2000  6000 5.
 2. FUKAS
Pavol
1724,1 1906,5 0 1783  5413,6 3.
 3. PINTÉR
Lukáš
1664,3 1823,4 1846  0 5333,7 2.
 4. KURJAN
Vladimír
0 1611,6 1523 1612 4746,6 7.
 5. SVETLÍK
Ivan
1320,7 1295,4  576 1162 3778,1 __
 6. DOLEŽAL
Martin
0 0  1749 1677 3426 __
 7. KOČIŠ
Pavol
1758,8 0  0 1623  3381,8 13.
 8. ĎURDÍK
Igor
0 869,2 1110 1025  3004,2 12.
 9.  KUCEK
Jozef
2000 0  0

0

2000 1.
 10. Ing. LENOCH Vladimír 0 0  1768 1768 __
 11. KASCHNÝ
Günter
0 1704,9  0 0 1704,9 __
 12. NAVARČÍK
Ludek
0 1319,5  0 0 1319,5 __
 13. ĎURČOVIČ
Oto
0 1105,5 0 0 1105,5 10.
 14. KRPELAN
Boris
0 1087,4 0 1087,4 __
 15. SUPEK
Svetozár
0 0  1002 0 1002 8.
 16. POTANČOK
Ivan
0 905,9 0 0 905,9 9.
 17. MATIK
Štefan
0 197 0 197 15.

 

späť