M SR v kategórii F3A za rok 2018.

P.č.

meno

Očová Nitra

výsledky spolu

výsledokprepočet výsledok prepočet
1. Lukáš
PINTÉR
 
2000 1000 2000 1000 2000
2. Peter 
ROZIAK
1994 997 1970 985 1982
3. Marek
LALÍK
1900 950 1747 873,5 1823,5
4. Roman
RYCHNAVSKÝ
1674 837 1843 917 1758,5
5. Štefan
PUZDER
1506 753 1752 876 1629
6. Pavol
FUKAS
1375 687,5 1379 689,5 1377
7. Stanislav
DEDIČ
1208 604 1329 664,5 1286,5

 

späť