M SR v kategórii F3A za rok 2017.

P.č.

meno

klub Zvolen Košice Svätý Jur

výsledky spolu

body výsl. body výsl. body výsl.
1. Peter 
ROZIAK
SVK 2000 2000 1977 4000
2. Ivan
SVETLÍK
SVK   1947   1984   2000 3984
3. Marek
LALÍK
SVK 1868 1797 1805 3673
4. Roman
RYCHNAVSKÝ
SVK 1757 1821   1702 3578
5. Štefan
PUZDER
SVK   1567   1638 1482 3205
6. Stanislav
DEDIČ
SVK 1358 1625 1385 3010
7. Miroslav
KOCMUNDA
SVK 1351 1615 --- 2966
8. Pavol
FUKAS
SVK 1245 1525 --- 2770
9. Lukáš
PINTÉR
SVK --- --- 1929 1929
10. Ľubomír
PAVLÍK
SVK --- --- 1442 1442

späť