M SR v kategórii F3A za rok 2016.

P.č.

meno

klub 1.kolo 2. kolo 3. kolo

výsledky spolu

body výsl. body výsl. body výsl.
1. Ivan
SVETLÍK
SVK 1916 958 2000 1000 2000 1000 2000
2. Ing. Peter 
ROZIAK
SVK 2000 1000 1967 984 1950 975 1984
3. Roman
RYCHNAVSKÝ
SVK 1908 954 1735 868 1696 848 1822
4. Marek
LALÍK
SVK 1824 912 0 0 1607 804 1716
5. Štefan
PUZDER
SVK 1528 764 1677 839 1540 770 1609
6. Stanislav
DEDIČ
SVK 0 0 1497 749 1507 754 1503
7. Pavol
FUKAS
SVK 1229 615 1533 767 1258 629 1396
8. Miroslav
KOCMUNDA
SVK 1230 615 0 0 1515 758 1373

späť