M SR v kategórii F3A za rok 2015.

Umiestnenie

meno

Bratislava Zvolen  Košice 

výsledky
spolu

 1.

Peter 
ROZIAK

1000 1000 1000 2000
 2. Ivan
SVETLÍK
941 926 980 1921
 3. Marek
LALÍK
901 927 ___ 1828
 4.

Miroslav
KOCMUNDA

704 828 863 1691
 5. Pavol
FUKAS
717 700 791 1508
6. Stanislav
DEDIČ
556 239 725 1281
 7. Igor
ŇAŇO
607 605 606 1213
8. Miroslav
GAŽO
548 637 ___ 1185
9. Emil
DZVONÍK
___ ___ 936 936
10. Štefan
PUZDER
___ ___ 707 707

 

 

späť