M SR v kategórii F3A za rok 2014.

Umiestnenie

meno

Bratislava

Michalovce

Zvolen 

výsledky
spolu

 1.

Ing. Peter 
ROZIAK

1000 971 1000 2000
 2. Ing. Richard
KIŠ
914 983 995 1978
 3. Ivan
SVETLÍK
924 405 974 1898
 4.

Ing. Emil
DZVONÍK

832 1000 --- 1832
 5. Miroslav
KOCMUNDA
830 830 706 1660
 6. Marek
LALÍK
--- 777 767 1554
7. Igor
ŇAŇO
--- 633 --- 633
8. Miroslav
GAŽO
--- --- 588 588
 9.

Stanislav
DEDIČ

--- --- 553 553

 

späť