M SR v kategórii F3A za rok 2013.

Umiestnenie

meno

Bratislava

Zvolen 

Michalovce

výsledky
spolu

1.

Ing. Peter 
ROZIAK

1996  2000  1992 3996
2. Ing. Richard
KIŠ
1910  1988 1996  3984
3.

Ing. Emil
DZVONÍK

2000 1945 1971 3971
4. Ivan
SVETLÍK
1956  1760  1944 3900
5.

Miroslav
KOCMUNDA

1854  1688 0  3542

 

 

späť