< falco

M SR v kategórii F3A za rok 2012.

Umiestnenie

meno

klub

Zvolen

Bratislava Michalovce

výsledky
spolu

 1.

Ing. Peter 
ROZIAK

LMK Zvolen 2000 2000 1998 4000
 2.

Ing. Emil
DZVONÍK

LMK Michalovce 1698 --- 2000 3698
 3. Ivan
SVETLÍK
ISTROPOLITANA
Bratislava
1707 1797 1757 3554
 4.

Miroslav
KOCMUNDA

ISTROPOLITANA
Bratislava

1436 1776 1409 3212

spä