M SR v kategórii F3A za rok 2010.

Umiestnenie

meno

klub

Zvolen

Lučenec Bratislava P.Bystrica Michalovce

výsledky
spolu

 1.

Ing. Peter 
ROZIAK

LMK Zvolen 1705,8 2000 2000 2000 2000 8000
 2.

Ing. Emil
DZVONÍK

LMK Michalovce 1349,2 1869 1926,8 1984  1987,4 7767,2
 3. Ivan
SVETLÍK
ISTROPOLITANA
Bratislava
1322,8 1537 1824,6 1903  1940,6 7205,2
 4. Branislav
KIANIČKA
KTM
Trenčín
1463,9 1815 1765,4 1783  1816,6 7180
 5.

Miroslav
KOCMUNDA

ISTROPOLITANA
Bratislava

1058,9 1388 1502,5 1472   1763,3 6125,8
 6.

Igor
ŇAŇO

ISTROPOLITANA
Bratislava
806,1 --- 1227,1  --- 914,5 2947,7
7.

Jozef
CERHA

LMK Zvolen 937,4 636 1087,3  ---  --- 2660,7

 

spä