M SR v kategórii F3A za rok 2009

Umiestnenie

meno

klub

Zvolen

Lučenec Bratislava Dubová Michalovce

výsledky
spolu

1.

Lukáš
PINTÉR

RC MODEL CLUB
Nitra
1598,7 1978  1979,2   2000  2000 7957.2
2.

Ing. Peter 
ROZIAK

LMK Zvolen 1887,3 2000 2000 1867,4 1956,2 7843.5
3. Branislav
KIANIČKA
KTM
Trenčín
--- 1611  1866,2  1788,8  1700,2 6966,2
4.

Ing. Emil
DZVONÍK

LMK Michalovce 1234,4  1630  1725,3  ---  1692,3 6282
5. Ivan
SVETLÍK
ISTROPOLITANA
Bratislava
996,9 1226 1703,2  1667,7 1570,9 6167,8
6.

Miroslav
KOCMUNDA

ISTROPOLITANA
Bratislava

883,9  1502  1670,1  1522,4  1458,9 6153,4
7. Miroslav
GAŽO
ISTROPOLITANA
Bratislava
985,8  1112  1270,3  1292,1 --- 4660,2
8.

Igor
ŇAŇO

ISTROPOLITANA
Bratislava
885,3  1038  1134,8  --- 1152,5 4210,6
9.

Jozef
CERHA

LMK Zvolen 1094,7  1194  1449,4  ---  --- 3738,1
10. Vladimír
LENOCH
ISTROPOLITANA
Bratislava
1468,6 ---  --- 1728,7  --- 3227,3
11. Patrik
GAŽO
ISTROPOLITANA
Bratislava
828,5 ---  1227,6  --- --- 2056,1
12. Martin
VÍNER
LMK Michalovce 822,1  1078  --- --- --- 1900,1 

 

späť