M SR v kategórii F3A za rok 2008

Meno klub Zvolen Lučenec Bratislava Dunajská
Streda
 Michalovce spolu Umiestnenie

Lukáš
PINTÉR

RC Model Club
Nitra
2000 2000 --- 1982 2000 7982 1.

Ing. Peter 
ROZIAK

LMK Zvolen 1889,84 1962 2000 2000 1953,1 7915,1 2.

Branislav
KIANIČKA

KTM
Trenčín
1943,63 --- 1979,9 1905 1751,9 7580,43 3.

Ing. Emil
DZVONÍK

LMK
Michalovce
1253,55 1311 1596,8 1709 1603,4 6220,2 4.

Miroslav
KOCMUNDA

ISTROPOLITANA
Bratislava
1179,82 1435 1705,0 1444 1102,4 5763,82 5.

Jozef
CERHA

LMK Zvolen 1223,43 1163 1525,7 1536 --- 5448,13 6.

Igor
ŇAŇO

ISTROPOLITANA
Bratislava
949,56 1127 1565,0 1402 1079,0 5173 7.
Ivan
SVETLÍK
ISTROPOLITANA
Bratislava
--- 905 1426,2 1648 1047,6 5026,8 8.
Martin
VINER
LMK
 Michalovce
--- 1007 1354,5 1274 --- 3635,5 9.
Patrik
GAŽO
ISTROPOLITANA
Bratislava
--- --- 1347,3 1287 --- 2634,3 10.

Ing. Vladimír
LENOCH

ISTROPOLITANA
Bratislava
--- --- --- 1763 --- 1763 11.

Miroslav
GAŽO

ISTROPOLITANA
Bratislava
--- --- --- 1517 --- 1517 12.

Günter
KASCHNÝ

RC Model Club
Nitra
899,23 --- --- --- --- 899,23 13.

 

späť