M SR v kategórii F3A za rok 2007

Meno klub Zvolen Lučenec Bratislava Považská
Bystrica
 Nitra   spolu Umiestnenie

Ing. Peter 
ROZIAK

LMK Zvolen 2000 1915 1982 2000 1873,9 7897 1.

Branislav
KIANIČKA

KTM
Trenčín
1874,1 2000 1922 1968 1778,5 7764,1 2.

Günter
KASCHNÝ

RC Model Club
Nitra
832,7 1155 1439 1611 1387,4 5592,4 3.

Lukáš
PINTÉR

RC Model Club
Nitra
1800,3 - 1830 - 1868,1 5498,4 4.

Miroslav
GAŽO

ISTROPOLITANA
Bratislava
1090,3 1447 1349 - 1322,9 5209,2 5.

Miroslav
KOCMUNDA

ISTROPOLITANA
Bratislava
- 1183 1205 - 1188,3 3576,3 6.

Ing. Július
BARÁNEK

1.RC Košice - 1677 1819 - - 3496 7.

Jozef
CERHA

LMK Zvolen 1522,5 1430 - - - 2952,5 8.

Igor
ŇAŇO

ISTROPOLITANA
Bratislava
0 1235 1139 - - 2374 9.

 

späť