M SR v kategórii F3A za rok 2006

Meno Zvolen Bánovce/
Bebravou
Považská
Bystrica
Zvolen 2 Levice spolu umiestnenie
Ing. Peter
ROZIAK
1885,41 _____ 2000 200 2000 7885,41 1
Branislav
KIANIČKA
_____ 1756,3 1736,9 1979,9 1929,3 7402,4 2
Ing. Július
BARÁNEK
1544,78 2000 1862,2 _____ 1968,9 7375,88 3
Jozef
CERHA
1393,86 1875,8 1698,2 1692 1648,6 6914,6 4
Lukáš
PINTÉR
1098,5 _____ _____ _____ 1615,5 2714 5
Marek
LALÍK
_____ _____ _____ 1898,7 _____ 1898,7 6
Igor
ŇAŇO
401,97 _____ _____ 1095,9 _____ 1497,87 7
Ján
LITTVA
_____ _____ _____ _____ 1419,9 1419,9 8
MUDr. Ján
LITTVA
        1181,5 1181,5 9

späť