M SR v kategórii F3A za rok 2005

Meno Zvolen Liptovský
Mikuláš
Bánovce /
Bebravou
Považská
Bystrica
Levice spolu umiestnenie
 v roku 2005
umiestnenie
 v roku 2004
Ing. Peter
ROZIAK
 2000 1924,1 1938,6 1974 2000 7912,6 1  2
Branislav
KIANIČKA
 1633,2 1904,03 2000 2000 1985,8 7889,83 2  ---
Igor
ŇAŇO
 1431 1242 1523,5 0 1578,2 5774,7 3 5
Jozef
CERHA
1797,9 1681,96 0 1742,7 0 5222,5 4  9
 Ján
LITTVA ml.
1750,7 693,08 0 0 1604,6 4048,38 5  4
Ing. Vladimír 
LENOCH
1787,8 0 0 0 1902,4 3690,2 6
Ing. Dušan
MAJERNÍK
1804 1803,49 0 0 0 3607,5 7 ---
Marek
LALÍK
1545,6 0 0 0 1654,3 3199,9 8
MUDr. Ján
LITTVA
1732,1 0 0 0 0 1732,1 9 11
Miroslav
KOCMUNDA
1309,1 0 0 0 0 1309,1 10
Ondrej
SOMOROVSKÝ
312,4 0 0 0 0 312,4 11  12

späť