M SR v kategórii F3A za rok 2004

Meno Zvolen Liptovský
Mikuláš
Bánovce /
Bebravou
Považská
Bystrica
Levice spolu umiestnenie
 v roku 2004
umiestnenie
 v roku 2003
Viliam
HRNKO
 1997 1976 2000 2000 2000 9973 1  2
Ing. Peter
ROZIAK
 1654 1834 1699,7 1920,4 1776,4 8884,5 2  5
Marek
LALÍK
 1539 1796 1610,9 1753,2 1633,5 8332,6 3  6
Ján
LITTVA ml.
 1201 1442 1390 1441,9 1455,6 6930,5 4  10
Igor
ŇAŇO
 1221 1316 1297,9 0 1347,2 5182,1 5  14
Ing. Vladimír 
LENOCH
 0 1650 1645,1 0 1646,6 4941,7 6  8
Ing. Július
BARÁNEK
 1414 1638 1722,6 0 0 4774,6 7  13
Miroslav
KOCMUNDA
 1265 1304 1285 0 0 3854 8  15
Jozef
CERHA
 1536 0 1503,1 0 0 3039,1 9  ---
Ľuboš
PAVLÍK
 0 0 1327,7 1419,8 0 2747,5 10  ---
MUDr. Ján 
LITTVA
 0 1454 1278,4 0 0 2732,4 11  9
Ondrej
SOMOROVSKÝ
0 0 0 1401,7 1271,2 2672,9 12  ---
Jozef
VISKUPIČ
 0 1590 0 0 0 1590 13  ---
Günter
KASCHNÝ
0 0 1038,2 0 0 1038,2 14  ---

 

späť