M SR v kategórii F3A za rok 2003
 
PILOT Počet bodov celkom Umiestnenie v roku 2003 Umiestnenie v roku 2002
Ing. KIŠ Richard 8000 1 1
HRNKO Viliam 7906,1 2 3
HLEBAŠKO Ján 7831,1 3 2
KIANIČKA Branislav 6804,2 4 4
Ing. ROZIAK Peter 6423,5 5 8
LALÍK Marek 5542,3 6 14
LALÍK Milan 5523,3 7 6
Ing.  LENOCH Vladimír 5428,4 8 ---
MUDr. LITTVA Ján 5110,8 9 7
LITTVA Ján ml. 4559,1 10 ---
POPLUHÁR Marián 4217,6 11 ---
Ing. MAJERNÍK Dušan 3286,3 12 10
Ing. BARÁNEK Július 2749,1 13 13
ŇAŇO Igor 2642,7 14 ---
KOCMUNDA Miroslav 2163,3 15 ---
Ing. VINER Martin 1840,8 16 ---

späť