Seriálová súťaž  M SR F3A MICHALOVCE

24.5. 2014

agroletisko Jasenov pri Sobranciach

 

P.č.

meno

klub 1.kolo 2. kolo 3. kolo

výsledky spolu

body výsl. body výsl. body výsl.
1. Ing. Emil
DZVONÍK
SVK 1456 1000 1509 1000 1448 961 2000
2. Ing. Richard
KIŠ
SVK 1295 889 1457 966 1507 1000 1966
3. Ing. Peter 
ROZIAK
SVK 1412 970 1447 959 1464 971 1941
4. Miroslav
KOCMUNDA
SVK 1017 698 1196 793 1307 867 1660
5. Marek
LALÍK
SVK 992 681 1125 746 1218 808 1554
6. Igor
ŇAŇO
SVK 872 599 899 596 1004 666 1265
7. Ivan
SVETLÍK
SVK 1179 810 0 0 0 0 810

 

 

späť