M SR F3A MICHALOVCE

14. 9. 2013

 letisko Jasenov

 

P.č.

meno

klub 1.kolo 2. kolo 3. kolo

výsledky spolu

body výsl. body výsl. body výsl.
1. Ing. Richard
KIŠ
Trenčín 1398 996 1381 966 1449 1000 1996
2. Ing. Peter 
ROZIAK
LMK Zvolen 1403 1000 1398 978 1438 992 1992
3. Ing. Emil
DZVONÍK
LMK Michalovce 1362 971 1430 1000 1403 968 1971
4. Ivan
SVETLÍK
ISTROPOLITANA
Bratislava
1379 983 1311 917 1392 961 1944

 

späť