M SR F3A LUČENEC

14. 6. 2008

poľné letisko RC model klubu Lučenec

P.č.

meno

klub

1.kolo

2. kolo

3. kolo

výsledky
spou

výsl.

výsl.

výsl.

1.

Lukáš
PINTÉR

RC Model Club
Nitra
1000 1000 905 2000

2.

Ing. Peter 
ROZIAK

LMK Zvolen 962 904 1000 1962

3.

Miroslav
KOCMUNDA

ISTROPOLITANA
Bratislava

700 664 735 1435

4.

Ing. Emil
DZVONÍK

LMK
Michalovce
631 681 620 1311

5.

Jozef
CERHA

LMK Zvolen 623 0 540 1163

6.

Igor
ŇAŇO

ISTROPOLITANA
Bratislava
647 480 471 1127

7.

Martin
VINER

LMK Michalovce

466 431 541 1007

8.

Ivan
SVETLÍK

ISTROPOLITANA
Bratislava
410 474 431 905

 

späť