KATANA

KASCHNÝ Günter - Nitra

Ing. Pavol Vojtek, PhD. - Sysring

Rozpätie 1500mm, dĺžka 1500mm, trup - balza, topožová preglejka, krídlo, výškovka, smerovka - balza, poah Oracover + Orastick,  letová hmotnos 2500gr.
Motor AXI 4120/20, regulátor Jeti Spin 66,  lipo 6S 3300mAh/35C, vrtuža APC E 16x8.
Servo Graupner, krídielka 2x DES 657, výškovka 1x DES 658, smerovka 1x DES 658.

 

22.3. 2017
happy new owner - MAC

spä