M SR F3A DUBOVÁ

9. 7. 2011

športové letisko pri obci Dubová

 

P.č.

meno

klub 1.kolo 2. kolo 3. kolo výsledky spolu
body výsl. body výsl. body výsl.
1. Ing. Peter 
ROZIAK
LMK Zvolen 1519 1000 1566 1000 1575 1000 2000
2. Ing. Emil
DZVONÍK
LMK Michalovce 1444 950,6 1462 933,6 1453 922,5 1884,2
3. Miroslav
KOCMUNDA
ISTROPOLITANA
Bratislava
1341 882,8 1448 924,6 1442 915,6 1840,2
4. Ivan
SVETLÍK
ISTROPOLITANA
Bratislava
1378 907,2 1442 920,8 0 0 1828,0
5. Igor
ŇAŇO
ISTROPOLITANA
Bratislava
967 636,6 1011 645,6 924 586,7 1282,2
6. Miroslav
FRIČ
   692 455,6 763 487,2 564 358,1 942,8
 

Photos

 

spä