DOMIN 8 TRIX

KASCHNÝ Günter - Nitra

Rozpätie 1200mm, dĺžka 1180mm, motor AXI 2820/12, regulátor Jeti Spin 44, vrtuža APC 13x6,5 E, 3S lipo 2200mAh/35C, 4x Savox SH-2557 MG, letová hmotnos 1280gr. 

 

spä