M SR F3A BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

2.7. 2005

letisko Rybany

P.č. meno 1.kolo 2.kolo 3.kolo výsledky 
spolu
 výsl. body výsl. body výsl. body
 1. Branislav
KIANIČKA
1334 957,6 1418 1000 1470 1000 2000
2.  Ing. Peter
ROZIAK
1393 1000 1331 938,6 414 281,6 1938,6
3. Igor
ŇANO
1072 769,6 1069 753,9 0 0 1523,5
 

späť