ANGEL S 50E


KASCHNÝ Günter - Nitra


Motor Hacker A50-16S V1, regulátor Jeti SPIN 75, vrtuža APC 16x10E, 6S lipo 3600mAh Wellpower 30C, 6S lipo 4000mAh Hyperion 25C, letová váha 3000gr.
Napájanie RX: 2S Lipo 1500mAh + MAX BEC.
Výškovka 2x HS 5245MG, smerovka 1x HS-5245MG, krídielka 2x KM-2530D.
 

23.9. 2012

26.5. 2013

Motor Hacker A50-16S V2, regulátor Jeti SPIN 75, vrtuža APC 16x12E, 6S lipo 3600mAh Wellpower 30C, 6S lipo 4000mAh Hyperion 25C, letová váha 2940gr.
Napájanie RX: 2S Lipo 1500mAh + MAX BEC.
Výškovka 2x HS 5245MG, smerovka 1x HS-5245MG, krídielka 2x DES 676 BB.

 

spä