M SR RC-M2 POVAŽSKÁ BYSTRICA

26. 5. 2007

modelárske letisko Plevník

P.č. meno 1.kolo 2.kolo 3.kolo výsledky 
spolu
 body výsl. body výsl. body výsl.
 1. Jozef
 KUCEK
- 1000 - 1000 - 964 2000
2. Martin
DOLEŽAL
- 960 - 940 - 1000 1960
3. Michal
PILÁT
- 915 - 957 - 992 1949
 4. Emil
DZVONÍK
- 861 - 932 - 895 1827
5.  Branislav KIANIČKA - 916 - 910 - 819 1826
6. František
ŠERY
- 872 - 937 - 880 1817
7. Michal
SMOLÍK
- 790 - 784 - 784 1574
8. Dušan
BILČÍK
- 760 - 774 - 758 1534
9. Ivan
SVETLÍK
- 709 - 591 - 821 1530
15 Jakub
DUDAS
- 550 - 659 - 806 1465
11. Martin
FRANTISAK
- 431 - 740 - 193 1171

 

späť