M SR v kategórii RC-M2 za rok 2015.

 

Umiestnenie

meno

Bratislava

Košice

výsledky
spolu
 

body

  1. Pavol
FUKAS
1000 ___ 1000 2409
  2. Štefan
PUZDER
___ 1000 1000 1732
  3. Ladislav
UČNAY
594 ___ 594
4. Ladislav
LEHEN
___ 533 533
5. Miroslav
LÍŠKA
235 ___ 235

 

späť