M SRv kategórii  RC-M2 za rok 2014.

Umiestnenie

meno

Bratislava

Michalovce

Zvolen 

výsledky
spolu

  1. Stanislav
DEDIČ
1000 1000 --- 2000
  2. Jozef
LUKAČ st.
--- 964 1000 1964
  3. Jozef
LUKAČ ml.
544 756 909 1665
4. Ladislav
UČNAY
546 667 650 1317
5. Roman
RYCHNAVSKY
--- --- 1000 1000
6. Štefan
PUZDER
--- --- 908 908
 7. Pavol
FUKAS
--- --- 892 892

 

späť