M SR v kategórii RC M2 za rok 2013.

Umiestnenie

meno

Bratislava

Zvolen 

Michalovce

výsledky
spolu

1. Stanislav
DEDIČ
0 1733 2000 3733
2. Igor
ŇAŇO
0 1587 1649 3236
3. - 4. Martin
DOLEŽAL
2000 0 0 2000
3. - 4. Marek
LALÍK
0 2000 0 2000
5. Ladislav
UČNAY
1068 887 827 1955
6. Cyril
DUROSI
1198 315 0 1513

 

späť