M SR v kategórii RC M2 za rok 2008

Meno Michalovce Malacky Trenčín Bratislava spolu Umiestnenie

Ivan
SVETLÍK

1966 1867 2000 2000 5966 1.

Dušan
BILČÍK

2000 2000 1955 1790,2 5955 2.

Jakub
DUDÁŠ

--- 1662 1760 1597,7 5019,7 3.

Martin
DOLEŽAL

--- 1987 --- 1960,8 3947,8 4.

Štefan
PUZDER

1637 --- 1753 --- 3390 5.

Karol
ŠMIGELSKÝ

1633 --- --- --- 1633 6.

Stanislav
DEDIČ

--- --- --- 1355,7 1355,7 7.
Olin
VITÁSEK
--- 1327 --- --- 1327 8.
Gabriel
ANTAL
1116 --- --- --- 1116 9.
Róbert
VISACKÝ
--- 1096 --- --- 1096 10.

Peter
MIKOLAJ

373 --- --- --- 373 11.

Dezider
VIZENT

--- 228 --- --- 278 12.

 

 

späť