M SR v kategórii RC M2  za rok 2007

Meno Považská
Bystrica
Banská
Bystrica
Bratislava Trenčín spolu umiestnenie
 Martin
DOLEŽAL
1859 1960 2000 2000 5960 1
Emil
DZVONÍK
1869 1827 1873 1845 5587 2
Dušan
BILČÍK  
1385 1534 1779 1723 5036 3
Ivan
SVETLÍK 
1460 1530 469 1423 4413 4
Jakub
DUDÁŠ 
- 1465 - 1439 2904 5
 Jozef
KUCEK
- 2000 - - 2000 6 - 7
 Marek
LALÍK
2000 - 0 - 2000 6 - 7
Michal
PILÁT
- 1949 - - 1949 8
Branislav
KIANIČKA
- 1826 - - 1826 9
 Pavol
KOČIŠ
- - - 1744 1744 10
Michal
SMOLÍK
- 1574 - - 1574 11
 Karol
ŠMIGELSKÝ
1312 - - - 1312 12

 

späť