M SR v kategórii RC M2  za rok 2006

Meno Považská
Bystrica
Banská
Bystrica
Bratislava Trenčín spolu umiestnenie
 Lukáš
PINTÉR
1683,7 1723,1 2000 1981 5704,1 1
 Martin
DOLEŽAL
1814,2 1706,2 1722,3 1966 5502,5 2
Ivan
SVETLÍK 
1496,5 1313,6 1463,4 1673 4632,9 3
Emil
DZVONÍK
1350,5 1432 _____ 1766 4548,5 4
Pavol
FUKAS 
_____ 1861,5 _____ 1841 3702,5 5
 Ondrej
SOMOROVSKÝ
_____ _____ 1663,3 1949 3612,3 6
 MICHAL
PILÁT
1698,1 _____ _____ 1640 3338 7
 Pavol
KOČIŠ
1638,3 _____ _____ 1691 3329,3 8
 Karol
ŠMIGELSKÝ
_____ _____ 1354 1351 2705 9
Marek
LALÍK
_____ 2000 ____ _____ 2000 10
 Jozef
KUCEK
2000 _____ _____ _____ 2000 10
Branislav
KIANIČKA
1934,3 _____ _____ _____ 1934,3 11
Ivan
MIKUŠ
_____ _____ _____ 1360 1360 12
Igor
DURDÍK
_____ _____ 1207,8 _____ 1207,8 13
Ivan
POTANČOK
_____ 1020,3 _____ _____ 1020,3 14
 Boris
KRPELAN
_____ 1015,4 _____ _____ 1015,4 15

 

späť