M SR  v kategórii RC-M2 za rok 2004

Meno Považská
Bystrica
Banská
Bystrica
Bratislava Trenčín spolu umiestnenie
v roku
2004
 KUCEK
Jozef
1000 958 1000 1000 3958 1.
PINTÉR
Lukáš
621 725,4 883 849,5 3078,9 2.
FUKAS
Pavol
931 931,5 0 884,5 2747 3.
SOMOROVSKÝ
Ondrej
0 0 905 861,5 1766,5 4.
LALÍK
Marek
0 1000 0 0 1000 5.
LÍŠKA
Miroslav
0 0 464 369 833 6.
KURJAN
Vladimír
0 0 800 0 800 7.
SUPEK
Svetozár
0 0 668 0 668 8.
POTANČOK
Ivan
0 637,1 0 0 637,1 9.
ĎURČOVIČ
Oto
0 545,5 0 0 545,5 10.
HALUŠKA
Milan
0 0 538 0 538 11.
ĎURDÍK
Igor
0 0 515 0 515 12.
KOČIŠ
Pavol
367 0 0 0 367 13.
BARÁT
Jozef
0 0 330 0 330 14.
MATIK
Štefan
0 292,85 0 0 292,85 15.
DOČKAL
Marián
0 0 201 0 201 16.

 

späť