M SR RC-M2 Košice

12.9. 2015

klubové letisko pri obci Belža

P.č.

meno

klub 1.kolo 2. kolo 3. kolo

výsledky spolu

body výsl. body výsl. body výsl.
1. Štefan
PUZDER
1.RC modelklub
Košice
847 1000 885 1000 823 1000 2000
2. Ladislav
LEHEN
467 551 408 461 424 515 1066

 

späť