M SR F3A Košice

12.9. 2015

klubové letisko pri obci Belža

P.č.

meno

klub 1.kolo 2. kolo 3. kolo

výsledky spolu

body výsl. body výsl. body výsl.
1.  Peter 
ROZIAK
LMK Zvolen 1403 1000 1432 1000 1499 1000 2000
2. Ivan
SVETLÍK
Istropolitana
Bratislava
1373 979 1405 981 1463 976 1960
3.  DZVONÍK
Emil
LMK Michalovce 1198 854 1360 950 1382 922 1872
4. Miroslav
KOCMUNDA
SVK 1111 792 1337 934 1177 785 1726
5. Pavol
FUKAS
RC modelklub
Trstená
1034 737 1096 765 1225 817 1582
6. Stanislav
DEDIČ
Istropolitana
Bratislava
1042 743 1013 707 1053 702 1450
7. Štefan
PUZDER
1.RC modelklub
Košice
1006 717 996 696 1019 680 1413
8. Igor
ŇAŇO
Istropolitana
Bratislava
873 622 847 591 718 479 1213

 

späť