EXTRA 300 EXP

KASCHNÝ Günter - Nitra

Extreme Flight

Rozpätie 1219, dĺžka 1219mm, 2x krídielka KST DS 313MG, 1x smerovka  KST DS 313MG, 1x výškovka HS-5085.
Jeti DC 14.

1. Motor AXI 2820/12, Jeti Spin 44, vrtuža APC 13x4E, APC 13x6,5E, 3S lipo SLS 2600 mAh/40C, letová hmotnos 1500gr.


 

spä