M SR RC-M2 BRATISLAVA

27. 9. 2008

súkromné letisko v kat. obce Dubová

P.č.

meno

klub

1.kolo

2. kolo

3. kolo

výsledky spolu

body

výsl.

body

výsl.

body

výsl.

1.

Ivan
SVETLÍK

ISTROPOLITANA
Bratislava

1232 1000 1165 978,2 1249 1000 2000

2.

Martin
DOLEŽAL

ISTROPOLITANA
Bratislava

1159 940,7 1191 1000 1200 960,8 1960,8

3.

Dušan
BILČÍK

ISTROPOLITANA
Bratislava
1037 841,7 1109 931,2 1073 859,1 1790,2

4.

Jakub
DUDÁŠ
LMK
Považská Bystrica
937 760,6 997 837,1 275 220,2 1597,7

5.

Stanislav
DEDIČ
  709 575,5 806 676,7 848 678,9 1355,7

 

späť