M SR RC-M2 BRATISLAVA

2. 9. 2006

letisko Vajnory 

P.č. meno 1.kolo 2.kolo 3.kolo výsledky 
spolu
 výsl. body výsl. body výsl. body
 1. Lukáš
PINTÉR
 869 1000 853 1000 871 1000 2000
2. Martin
DOLEŽAL
751 864,2 732 858,1 747 857,6 1722,3
3. Ondrej
SOMOROVSKÝ
761 875,7 633  742 686 787,6 1663,3
 4. Ivan
SVETLÍK
635  730,7 625 732,7 628 721 1463,4
5.  ŠMIGELSKÝ 609 700,8 383 449 569 653,2 1354
6.  Igor
ĎURDÍK
459 528,2 365 427,9 592 679,6 1207,8

 

späť