M SR RC-M2 BRATISLAVA

17. 9. 2005

letisko Vajnory 

P.č. meno 1.kolo 2.kolo 3.kolo výsledky 
spolu
 výsl. body výsl. body výsl. body
 1. Marek
LALÍK
 561 1000 591 1000 0 0 2000
2.  Lukáš
PINTÉR
467 832 500 846 549 1000 1846
3.  Ing. Vladimír
LENOCH
488 870 531 898 0 0 1768
 4. Martin
DOLEŽAL
494  881 409 692 477 869 1749
5.  Vladimír
KURJAN
420 749 440 745 425 774 1523
6.  Igor
ĎURDÍK
309 551 311 526 307 559 1110
7.  Svetozár
SUPEK
52 93 254 430 314 572 1002
8.  Ivan
SVETLÍK
104 185 231 391 30 55 576

 

 späť