M SR RC-M2 BANSKÁ  BYSTRICA

24.6. 2006

letisko Čačín

P.č. meno 1.kolo 2.kolo 3.kolo body
 výsl. body  výsl. body  výsl.  body
 1. LALÍK
Marek
836 975,5 907 1000 910 1000 2000
2. FUKAS 
Pavol ml.
857 1000 663 731,0 784  861,5 1861,5
3. PINTÉR 
Lukáš
777 906,7 728 802,6 743 816,5 1723.1
4. DOLEŽAL
Martin
 770 898,5 705 777,3 735 807,7 1706,2
 5. DZVONÍK
Emil
 647 755,0 614 677,0 595 653,8 1432
6. SVETLÍK
Ivan
 573 668,6 585 649,35 560 615,4 1313,6
7. POTANČOK 
Ivan
 411 479,6 440 485,1 487 535,2 1020,3
8. KRPELAN Boris  411 479,6 486 535,8 141 154,9 1015,4

Športový komisár: Peter KRPELAN

Bodovači: Jozef CERHA
Ján FÁBRY
Peter SUDOR

Zapisovači: Michal LAKATOŠ, Andrej MAJER, Ondrej Slovenčiak

Riaditeľ súťaže: Štefan MÁTIK 

 

späť